HANIBALL SALIBA  Styling & Creative Direction  

C.A.P 74204

 Styling / Creative Direction

WHITELIES

Styling / Creative Direction
  
 
ESQUIRE MY   

Styling / Set Design / Creative DirectionVOGUE MAN ARABIA

Styling / Creative DirectionHERDES / MARRAKESCH   

Styling / Set Design / Creative DirectionLÓFFICIEL   

Styling / Set Design / Creative Directio
TRAFFIC   

Styling / Creative Direction

CLIENT MAGAZINE   

Styling / Set Design / Creative Direction


GREENFIELD   

Styling / Creative Direction
VULKAN   

Styling / Creative Direction
A/SH   

Styling / Set Design 
LÓFFICIEL HOMMES    

Styling / Creative Direction
HERDES / BERLIN   

Styling / Creative Direction

   CAKE    

Styling MENSFOLIO   

Styling / Creative Direction
   
TUSH   

Styling / Creative Direction

GQ STYLE  

Styling / Creative Direction

Mark

All rights reserved © Haniball Saliba 2019